2 noćenja

  • Budimpešta 2024

    December 15, 2022
    Spajanjem tri grada: Buda, Obuda i Pest 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad od oko 2 miliona stanovnika;…
  • Beč 2024

    December 15, 2022
    BEČ – centar moćne carevine, sa dvorovima Hofburg i Šenbrun, raskošnim palatama Belvedere i Švarcenberg, španskom školom jahanja, katedralom Sv.…