istanbul

  • Istanbul 2024

    December 15, 2023
    Sa preko 3000 godina bogate istorije, Istanbul, nekada nazivan Konstantinopolj, ima zaista mnogo toga da ponudi turistima. U vreme Otomanskog…