portugalija

  • LISABON

    January 24, 2017
    Lisabon, glavni, a ujedno i najveći grad Portugalije. Grad gde ljudi pričaju glasno, smeju se iskreno, a pevaju tužno. Živi…